Podtopienia miejscowości Babice

W dniu wczorajszym w wyniku gwałtownych roztopów śniegu wezbrała rzeka Lubienia w miejscowości Babice. Występująca z brzegów rzeka stworzyła zagrożenie dla kilku niżej położonych posesji. Zadysponowane na miejsce zdarzenia JOP prowadziły działania mające na celu monitorowanie sytuacji oraz zabezpieczanie zagrożonych obiektów przed podtopieniem. W działania zaangażował się Wójt Gminy Obsza zapewniając dostawę worków i piasku. Do zabezpieczenia budynków  wykorzystano również rękawy powodziowe napełniane wodą wykorzystywane do podwyższania wałów przeciwpowodziowych.  W działaniach trwających blisko 3,5 godz.  brało udział 37 strażaków.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Gęborys

Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Gęborys, kpt. Mateusz Jargiło

 

Skip to content