Powiatowe Obchody Strażaka 2019

Dnia 10 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka”.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. Świętego Jerzego w intencji strażaków, którą celebrowali ks. kan. Stanisław Budzyński – proboszcz parafii i ks. kan.  Krzysztof Gajewski – kapelan strażaków powiatu biłgorajskiego.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju udali się na część oficjalną obchodów.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju  bryg. Wiesław Krent.

W uroczystości udział wzięli:

  • Pan Piotr Olszówka – Poseł na Sejm RP,
  • st. bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
    w Lublinie,
  • Jan Małysza –  Członek Zarządu Powiatu,
  • podinsp. Marek Jamroz –  Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju
  • st. bryg. inż. w st. spocz. Mieczysław Skura – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Biłgoraju
  • bryg. w st. spocz. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
  • płk. poż. w st. spocz. Mieczysław Skiba – były K-nt Woj. Straży Pożarnych w Zamościu,
  • st. bryg. w st. spocz. Roman Popajewski  były K-nt Woj. PSP w Zamościu.

oraz burmistrzowie i wójtowie, kierownictwo i przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Biłgoraju.

Podczas uroczystości został odczytany list okolicznościowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polski – Andrzeja Dudy.

Następnie w uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Podczas uroczystego apelu ks. kan.  Krzysztof Gajewski dokonał uroczystego poświęcenia nowego sprzętu.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Albert Kloc

Skip to content