Przekazanie ratowniczego zestawu hydraulicznego jednostce OSP w Żabnie

W dniu 2 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju dokonano przekazania ratowniczego zestawu hydraulicznego LUKAS jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie. W skład przekazanego zestawu wchodzi:

  • pompa hydrauliczna,
  • nożyce hydrauliczne,
  • rozpieracz ramieniowy,
  • łańcuchy KSV.

WW. zestaw ma 20 lat i został uznany jako zbędny w tut. Komendzie, a może być w OSP jako pełnowartościowy sprzęt używany do ratownictwa technicznego.

Jednostka OSP Żabno jest jednostką ujętą w „Planie rozwoju sieci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na lata 2021-2024”. W roku ubiegłym ww. jednostka pozyskała w ramach „Bitwy o wozy” nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Skip to content