Rozpoczęły się zebrania OSP

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowujące działania jednostek w roku 2022.

Podczas zebrań Zarząd jednostki OSP składa m.in. sprawozdanie z działalności przed członkami jednostki OSP, a następnie w drodze głosowania uzyskuje absolutorium. W zebraniach uczestniczą również przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub jego przedstawiciel.

W trakcie corocznego zebrania ze strony przedstawicieli PSP omawiane są działania ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP za ubiegły rok, sprawy związane ze szkoleniami, regulacjami prawnymi, oraz plany działania na rok bieżący.

Podczas zebrań uchwalane są istotne zmiany w działaniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na jednym z pierwszych zebrań sprawozdawczych w OSP Pisklaki podjęto uchwałę o zmianie statutu OSP, po wprowadzeniu której Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Pisklakach zwiększy swoją liczebność z 8 do 14 osób.

Zebranie sprawozdawcze

Zebranie sprawozdawcze
 
Zebranie sprawozdawcze
 
Zebranie sprawozdawcze
 

 

Opracowanie: asp. sztab. Waldemar Rój
Zdjęcia: bryg. Dariusz Gęborys, Stanisław Mielnik

Skip to content