Ślubowanie nowo przyjętych strażaków w KPPSP w Biłgoraju

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
Świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
Uroczyście ślubuję
Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
I wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa,
Dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
A także honoru, godności i dobrego imienia służby
Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

W dniu 8 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyło się uroczyste ślubowanie dwóch nowych strażaków. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w obecności strażaków komendy. Akt złożenia ślubowania rozpoczyna dla nich okres 3-letniej służby przygotowawczej w trakcie której nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności aby profesjonalnie nieść pomoc potrzebującym i godnie reprezentować PSP. Złożenie ślubowania jest bardzo doniosłym momentem w życiu każdego strażaka, które włącza go do służby cieszącej się wysokim zaufaniem społecznym.

Skip to content