STOP – pożarom traw i lasów.

Początek bieżącego tygodnia w powiecie biłgorajskim – to kolejne duże pożary.
W poniedziałek, 20 kwietnia br. od rana przez blisko 7 godzin, 56 strażaków
walczyło z ogniem, momentami sięgającym 5 m. wysokości, przy pożarze suchej trawy,
trzcin oraz lasu w pobliżu miejscowości Kozaki. W działaniach uczestniczyło 12 zastępów
z trzech gmin; spaleniu uległo ok. 24 ha nieużytków oraz 0.5 ha lasu. Prawdopodobną
przyczyną pożaru było celowe podpalenie. Dużym utrudnieniem działań był
trudnodostępny, podmokły teren oraz silne podmuchy wiatru.
O godz. 13.10 wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w pobliżu zalewu Bojary w Biłgoraju.
Pożar gasiło 27 strażaków, 5 samochodów gaśniczych,. Spaleniu uległo poszycie leśne na
pow. 0.4 ha. Przypuszczalną przyczyną było zaprószenie ognia.
Tego dnia miały miejsce jeszcze inne cztery pożary traw w okolicach miejscowości
Abramów, Załawcze, Sigła i Tereszpol Zaorenda. Ich prawdopodobną przyczyną było
znów podpalenie (w trzech przypadkach). W działaniach tych wzięło udział 7 zastępów, 42
strażaków, a spaleniu uległo ponad 0,3 ha traw.
We wtorek, 21 kwietnia br. miały miejsce kolejne wielkopowierzchniowe pożary
suchej trawy na nieużytkach. W godz. 15 – 19 w okolicach miejscowości Kolonia Żabno i
Żabno paliło się łącznie ponad 24 ha nieużytków. W działaniach gaśniczych
zaangażowanych było 11 strażackich zastępów, 66 strażaków. Przypuszczalną przyczyną
tych pożarów było zaprószenie ognia.
Od początku kwietnia br. w powiecie biłgorajskich w spaliło się ponad 106 ha traw i
nieużytków oraz prawie 15,5 ha lasu. W większości przypadków przyczyną ich powstania
było celowe działanie człowieka.
Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione.  Za wykroczenia tego typu grożą
surowe sankcje –  kara aresztu, nagany lub grzywny w wysokości do 5000 złotych.
Według zapisów kodeksu karnego „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Szczegóły na temat negatywnych skutków wypalania traw dostępne są na stronie
internetowej kampanii społecznej „Stop pożarom traw” – http://www.stoppozaromtraw.pl/

APELUJEMY – NIE wypalaj traw i NIE podpalaj lasu.

 

Skip to content