STOP POŻAROM TRAW!!! Pożar trawy w miejscowości Żabno

Podczas minionego weekendu 18 -19 marca strażacy w całej Polsce interweniowali 1151 razy w związku z pożarami traw oraz 30 razy przy pożarach lasów. Od początku roku jest to już 2800 zdarzeń. Poniżej przedstawiamy zestawienie
z podziałem na województwa.

 

 

Pożary traw weekend 18-19 marca

 

Również w powiecie biłgorajskim doszło w ten weekend do dużego pożaru traw w miejscowości Żabno.

 

Pożar traw Żabno

 

Pożar traw Żabno

 

 

Wypalanie jest zabronione i grozi surową karą. Ujęte jest to m. in. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. art. 130a ust. 1. „Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych.” Niestety jednak za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

 

Błędne jest myślenie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw niszczy środowisko, grozi śmiercią wielu zwierząt, a niejednokrotnie prowadzi także do wypadków śmiertelnych ludzi.

 

Pamiętajmy także, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni!

 

Opracowanie: kpt. Mateusz Małyszek, KG PSP
Zdjęcia: ogn. Dawid Łepik

Skip to content