#SzczepimySię z OSP

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszego powiatu włączyły się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.

Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa przeciw COVID-19 jest jednym z najważniejszych środków do przezwyciężenia pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, Narodowy Program Szczepień został poszerzony o inicjatywę #SzczepimySię z OSP.

Jest to kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji #SzczepimySię, w której kluczową rolę odgrywają lokalne Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki ich udziałowi możliwe jest uruchomienie tymczasowych punktów szczepień, a także transport personelu medycznego do domów osób chcących się zaszczepić lub transport pacjentów do już istniejących punktów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osp

 

Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19 mogą zdobyć nagrody pieniężne, które sięgają kwoty 1 miliona złotych dla najaktywniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraju.

Najbliższe takie akcje na terenie powiatu biłgorajskiego odbędą się w niedzielę 22 sierpnia podczas imprez dożynkowych w Pisklakach, Tereszpolu-Zaorendzie oraz Turobinie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju oraz jednostki biorące udział w programie #SzczepimySię z OSP serdecznie zapraszają wszystkich do punktów szczepień.

Zapraszamy do śledzenia nas na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Skip to content