Szesnastu zastępców komendantów wojewódzkich PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży Pożarnych

Nowi Zastępcy Komendantów Wojewódzkich PSP

W środę 25 maja 2022 r. sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Pan Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem wręczyli 16 oficerom Państwowej Straży Pożarnej decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP / zakresy obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP.

Wśród wielu zadań, które przekazano zastępcom komendantów wojewódzkich, wyróżnić należy jedno szczególne – będą oni pełnić rolę koordynatorów ds. współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Powyższe, jest realizacją zapisu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, zgodnie z którym „Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy wskazanego zastępcy, zapewnia wsparcie ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi ochotnicze straże pożarne”.

Decyzje personalne zostały wręczone w obecności: wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego, Pawła Szefernakera, Bartosza Grodeckiego, zastępców komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka, nadbryg. Arkadiusza Przybyły oraz komendantów wojewódzkich PSP, a odebrali je:

 1. mł. bryg. Michał PIĘTA – KW PSP we Wrocławiu
 2. st. bryg. Marek RUSOŃ  – KW PSP w Toruniu
 3. st. bryg. Mirosław BURY – KW PSP w Lublinie
 4. bryg. Maciej IWKO – KW PSP w Gorzowie Wlkp.
 5. st. bryg. Paweł MALINOWSKI – KW PSP w Łodzi
 6. st. bryg. Mariusz ŁACIAK – KW PSP w Krakowie
 7. st. bryg. Tomasz CYBUL – KW PSP w Warszawie
 8. bryg. Dariusz GIEROŃ – KW PSP w Opolu
 9. st. bryg. Janusz JABŁOŃSKI – KW PSP w Rzeszowie
 10. st. bryg. Paweł Piotr OSTROWSKI – KW PSP w Białymstoku
 11. bryg. Wojciech BERENT – KW PSP w Gdańsku
 12. st. bryg. Rafał ŚWIERCZEK – KW PSP w Katowicach
 13. st. bryg. Sławomir KARWAT – KW PSP w Kielcach
 14. st. bryg. Tomasz OSTROWSKI – KW PSP w Olsztynie
 15. bryg. Tomasz GRELAK – KW PSP w Poznaniu
 16. st. bryg. Marek POPŁAWSKI – KW PSP w Szczecinie.

Podczas dzisiejszego wydarzenia minister Maciej Wąsik powiedział:

„Realizujemy uchwaloną pół roku temu ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która w jednym z postanowień utworzyła nowe funkcje – w każdym województwie będzie zastępca komendanta, który będzie dbał o współpracę PSP z OSP ale będzie także dbał o to, żeby sprzęt, który kupujemy, który przekazujemy do OSP, trafiał w jak najlepsze ręce, który będzie dbał o to, żeby straże pożarne ochotnicze rozwijały się … Ta współpraca to jest wielka sprawa!”

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, zabierając głos podczas uroczystości skierował do zebranych słowa:

„ Szanowni Państwo, to niezwykle ważny dzień, bo ustawa powstawała w ogromnych trudach, wielu wyzwaniach i to jest fenomenalny moment, żeby podziękować panu ministrowi Kamińskiemu, ministrowi Wąsikowi, bo to od nich zależało bardzo wiele.  Ta ciężka praca przełożyła się na wielki sukces. Ustawa o OSP to ziszczenie marzeń wielu pokoleń strażackich. 150 lat i więcej ochotniczej służby i jest ustawa!”

„Panowie Komendanci, podejmujecie się wielkiego wyzwania, dlatego, że całemu kierownictwu MSWiA i KG PSP zależy, żeby te relacje z OSP były na najwyższym poziomie! Zależy mi na tym, żebyście byli wszędzie tam, gdzie będziecie potrzebni. Dlatego, musicie być w stałym kontakcie z druhami” – dodał gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, zwracając się do komendantów – koordynatorów ds. OSP.

Gratulujemy serdecznie wszystkim zastępcom i życzymy dobrej współpracy z OSP, która zaowocuje dalszym rozwojem obu formacji!

 

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: st. str. Monika Nowakowska – Brynda, bryg. Karol Kierzkowski / KG PSP

Skip to content