Walne zebranie OSP Stary Bidaczów

Trwa kampania sprawozdawcza OSP

Trawa kampania sprawozdawcza jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na jednym z nich, w jednostce OSP Stary Bidaczów, udział brali Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – nadbryg. Grzegorz Alinowski, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – st. bryg. Piotr Zmarz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju bryg. Dariusz Gęborys, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Grzegorz Wróbel oraz zaproszeni goście.

Walne zebranie OSP Stary Bidaczów

Stary Bidaczów

Stary Bidaczów

Skip to content