Uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Zenona Pisiewicza

W trakcie uroczystości, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego, na stanowisko Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powołany został st. bryg. mgr inż. Zenon Pisiewicz.
📍W ceremonii uczestniczyli: wojewoda lubelski Pan Krzysztof Komorski, nadbrygadier dr inż. Mariusz Feltynowski Komendant Główny PSP wraz z Zastępcą bryg. dr inż. Grzegorzem Szyszko, wicemarszałek województwa lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele samorządu terytorialnego, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z PSP, komendanci miejscy i powiatowi PSP, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
📜St. bryg. mgr inż. Zenon Pisiewicz służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1995 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 1999 r., uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa i stopnia młodszego kapitana, został skierowany do służby w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, gdzie zajmował stanowiska inspektora i młodszego specjalisty. Po przekształceniu ośrodka szkolenia w komórkę organizacyjną komendy wojewódzkiej, pełnił służbę w wydziale kontrolno-rozpoznawczym, a następnie operacyjnym. W czasie służby ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku Zarządzenie i Marketing. W 2009 r. został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie, na którym pełnił służbę przez 15 lat.
📌W czasie swojej służby uczestniczył w wielu dużych akcjach ratowniczych, m.in. podczas działań przeciwpowodziowych na terenie woj. lubelskiego w 2001, 2010 i 2014 r., katastrofy budowalnej przy ul. Lubartowskiej w Lublinie, czy zniszczeniu w 2019 r. 42 gospodarstw podczas trąby powietrznej w gminie Wojciechów, oraz gwałtownej powodzi opadowej na terenie gminy Wierzchowiska.
Był organizatorem wielu ćwiczeń o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, jak m.in. krajowe ćwiczenia ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego w Puławach i Janowie Lubelskim oraz międzynarodowe manewry grup ratownictwa wysokościowego.
🎖Za swoją służbę odznaczony został:
– Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.
– Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
– Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra
Skip to content