Uroczysta zbiórka z okazji włączenia OSP w Babicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniu 22 września 2019 r. o godz. 13:00 w Babicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji włączenia OSP w Babicach do KSRG już jako 19 jednostka systemu na terenie powiatu. Uroczystego wręczenia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki OSP do KSRG, dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski.  Podczas uroczystej zbiórki został również przekazany dla OSP Babice i Obsza sprzęt zakupiony w ramach dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tekst: mł. bryg. Albert Kloc

Zdjęcia: UG Obsza

Skip to content