Uroczyste nadanie sztandaru i przekazania jednostce OSP Jedlinki nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

29 września 2019 r. w m. Jedlinki, gm. Potok Górny miała miejsce uroczystość nadania sztandaru dla OSP Jedlinki i przekazania jednostce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową przed remizą OSP. Następnie jednostce OSP w Jedlinkach został nadany sztandar ufundowany przez Komitet Fundacyjny. Po uroczystym przekazaniu Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin razem z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorzem Alinowskim przekazał kluczyki do nowo zakupionego pojazdu.

 

Zakup samochodu został sfinansowany ze środków nw. podmiotów i instytucji:

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– Rada Gminy w Potoku Górnym,

– Komenda Główna PSP w Warszawie,

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Całkowita wartość zadania to 362 600 zł.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin, Poseł
na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Poseł na Sejm Genowefa Tokarska, Poseł na Sejm Janusz Szewczak, Senator RP Jerzy Chruścikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba, Radny Sejmiku Województwa Grzegorz Wróbel, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Lublinie Józef Kuropatwa, Członek Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP
w Lublinie Edward Hacia, Starosta Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Szarlip, Wicestarosta Powiatu Biłgorajskiego Tomasz Rogala, Członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Beata Strzałka, Radni Rady Powiatu Biłgorajskiego Roman Wardach i Jarosław Lipiec, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju st. bryg. Wiesław Krent oraz burmistrzowie i wójtowie z powiatu biłgorajskiego i z gminy Harasiuki (woj. podkarpackie).

 

Zakupiony przez jednostkę samochód jest wykonany na podwoziu Renault Master. Posiada m.in. zbiornik wodny o pojemności 1000 l. Wyposażenie pojazdu stanowi wyciągarka, hak holowniczy, maszt oświetleniowy, radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy, 4 szt. rtl. przenośnych z ładowarkami, wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy
z linią szybkiego natarcia, drabina 3-przęsłowa, 2 kpl. ubrań przeciw owadom, 6 kpl. ubrań specjalnych z butami i rękawicami, wentylator oddymiający, 4 kpl. aparatów oddechowych
z maskami i sygnalizatorami bezruchu, 2 szt. butli zapasowych do aparatów ODO, zestaw kominiarski, zestaw hydrauliczny typu combi, piła-podkrzesywarka, urządzenie wielofunkcyjne – hooligan.

 

Podczas uroczystości na ręce przedstawicieli  ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin: Potok Górny oraz Biszcza (łącznie 15 jednostek) zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadania publicznego ” Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Tekst: mł. bryg. Albert Kloc
Zdjęcia: UG Potok Górny
Skip to content