Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegodla OSP w Hoszni Ordynackiej

W dniu 2 lutego 2020 r. o godz. 13.00 przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Hoszni Ordynackiej, gm. Goraj, nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN TGM 18 320 sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości (800 000 zł) i Gminy Goraj (49 930 zł).

Uroczystego przekazania ww. pojazdu dokonał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski w asyście st. bryg. Wiesława Krenta – Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju i st. bryg. Mirosława Burego – Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju.

 

Pozyskany pojazd stanowi istotne wzmocnienie potencjału ratowniczego gminy Goraj
a w niedługim czasie również powiatu, w związku z planowanym w bieżącym roku włączeniem jednostki OSP w Hoszni Ordynackiej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Samochód wyposażony jest w zbiornik wodny o poj. 4560 litrów, wciągarkę elektryczną, maszt oświetleniowy, pomieści 6 osób załogi oraz sprzęt specjalistyczny w postaci zestawu hydraulicznego, agregatu prądotwórczego i innych urządzeń ratowniczych.

W trakcie uroczystości głos zabierali zaproszeni goście gratulując jednostce OSP Hosznia Ordynacka nowego pojazdu. Głos zabrał m.in. Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, który podziękował Panu Ministrowi Marcinowi Romanowskiemu za udzielone wsparcie finansowe i pomoc w realizacji zakupu, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju odczytał list gratulacyjny Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz podziękował ministrowi
i pogratulował druhom nowego nabytku.

 

 

Skip to content