Uwięziony pies w studni

W dniu wczorajszym tj. 22.10 br. o godz. 14:34 do Stanowiska Kierowania (SK) KP PSP
w Biłgoraju wpłynęło niecodzienne zgłoszenie, z którego wynikało, że w studni jest uwięziony pies. Do wskazanego miejsca w gminie Goraj dyżurny SK KP PSP niezwłocznie zadysponował zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej tut. komendy i Ochotniczą Straż Pożarną z Goraja. Po przybyciu zastęp z OSP Goraj potwierdził, że w studni na niezamieszkałej posesji znajduje się żywy pies, jednak dostęp do niego jest bardzo utrudniony z uwagi na głębokość studni – ok. 14 m. Po kilku minutach na miejsce zdarzenia dojeżdża zastęp z JRG KP PSP w Biłgoraju, który aby wydostać zwierzę ustawia specjalistyczny sprzęt przystosowany do prowadzenia tego rodzaju działań ratowniczych (trójnóg ratowniczy z aparatem linkowym). Kierujący działaniem ratowniczym polecił opuszczenie na dno studni ratownika zabezpieczonego m.in. w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Strażak, który został opuszczony na dół stwierdził, że pies znajduje się w wodzie (głębokość wody ok. 0,5m) jest wystraszony i wyziębiony, nie ma natomiast widocznych obrażeń i urazów. Po kilkunastu minutach strażak wraz z psiakiem wyjechali na linie ze studni na powierzchnię. Zwierzę zostało oddane właścicielce, która zobowiązała się udać z psem do lekarza weterynarii.
W związku z tym, że tego rodzaju zdarzenia związane z niewłaściwym zabezpieczeniem obiektów na terenie posesji typu studnie, wykopy, podziemne zbiorniki coraz częściej są miejscem działań strażaków zwracamy się z apelem do właścicieli zwierząt by zwracali uwagę na ich bezpieczeństwo.
Pamiętajmy także, że w głębokich studniach często występuje toksyczna atmosfera oraz obniżona jest zawartość tlenu w powietrzu, co stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla człowieka. Nie penetrujmy zatem tego typu obiektów bez odpowiednich zabezpieczeń.

Skip to content