Wizytacja obozu harcerskiego.

W piątek 7 sierpnia br. funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju przeprowadzili kontrolę wędrownego obozu harcerskiego II Drużyny Łęczyńskiej i VI Drużyny Lubelskiej, stacjonujących na terenie gminy Tereszpol. Celem kontroli była ocena wprowadzonych wytycznych oraz przekazanie zasad wiedzy i dobrych praktyk rekomendowanych do stosowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej harcerskich obozów namiotowych, stanowiących miejsce zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Skip to content