Wręczenie promes jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu biłgorajskiego na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019r.”

10 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której odbyło się wręczenie promes przedstawicielom ochotniczych straży pożarnych z powiatu biłgorajskiego na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku. W trakcie zbiórki zostały odczytane list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Rady Ministrów Jacka Sasina i Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, skierowany do druhów OSP.

W uroczystości wręczenia promes udział wzięli:

– Wiceminister Finansów Leszek Skiba,

– Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak,

– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz,

– Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip,

– Etatowy Członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Beata Strzałka,

– Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Jan Małysza,

– Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju st. bryg. Wiesław Krent.

 

Dotację na wsparcie zadań ochotniczych straży pożarnych dodanych do zapisu ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie:

  • organizowania przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowania przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechniania i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

otrzymało 100 jednostek z terenu powiatu biłgorajskiego na kwotę 490 491 zł.
W uroczystości wzięło udział 80 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Skip to content