WRĘCZENIE PROMES

3 kwietnia 2023 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP  z terenu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Środki na zakup pochodzą z: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz jednostek OSP. Dzięki tym środkom zakupionych zostanie co najmniej 16 pojazdów o łącznej wartości ponad 12 mln złotych.

Uroczystego wręczenia promes dokonał nadbrygadier Grzegorz Alinowski – lubelski komendant wojewódzki PSP w asyście zaproszonych gości:  Jerzego Chróścikowskiego – Senatora RP;  Posłów na Sejm: Teresy Hałas, Beaty Strzałki, Sławomira Zawiślaka, Tomasza Zielińskiego oraz Roberta Gmitruczuka – wicewojewody lubelskiego, Sławomira Mazurka – zastępcy prezesa NFOŚiGW, Agnieszki Kruk – prezesa WFOŚiGW w Lublinie,

Ponadto w uroczystości udział wzięli: Mariusz Tłuczek – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu, Stanisław Grześko – starosta zamojski, st. bryg. Jacek Soczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu wraz z komendantami powiatowymi PSP pow. biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego; burmistrzowie i wójtowie z terenu poszczególnych powiatów oraz płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba.

Z powiatu biłgorajskiego promesy otrzymały następujące jednostki OSP: Babice, Biłgoraj, Smólsko Duże, Szyszków, Dąbrówka, Tarnogród.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez 63 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Biłgoraju/ KP PSP w Zamościu.

Skip to content