Wypłata świadczeń ratowniczych dla druhów OSP

W lutym 2022 r. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął wypłaty świadczeń ratowniczych przyznawanych strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych.

Pierwszorazowe wypłaty świadczeń ratowniczych dla strażaków ratowników OSP wraz z wyrównaniami od miesiąca przyznania świadczenia realizowane są niezwłocznie. Cykliczne wypłaty tych świadczeń dokonywane są 12. dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.

W przypadku gdy dzień wypłaty świadczenia przypada w dniu wolnym od pracy, wypłaty realizowane są w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.

Źródło: KG PSP

Skip to content