Szkolenie

Zakończenie Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP Lipiec 2023

W dniu 21 lipca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju egzaminem zakończone zostało  szkolenie podstawowe dla strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych. Test teoretyczny i praktyczny zdało 48 druhów w tym 3 druhny. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczył absolwentom Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kozioł wraz z Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Michałem Mizak.

Skip to content