Zakończenie Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP

W dniu 29 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju egzaminem zakończone zostało pierwsze w tym roku szkolenie podstawowe dla strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych. Test teoretyczny i praktyczny zdało 39 druhów w tym 4 druhny. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczył absolwentom Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. mgr Dariusz Gęborys wraz z Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st. kpt. Michałem Mizak.

 

Skip to content