Walne zebranie OSP Stary Bidaczów

Trwa kampania sprawozdawcza OSP

Trawa kampania sprawozdawcza jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na jednym z nich, w jednostce OSP Stary Bidaczów, udział brali Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - nadbryg. Grzegorz Alinowski, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej ...

Skip to content