Zebranie sprawozdawcze

Rozpoczęły się zebrania OSP

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowujące działania jednostek w roku 2022. Podczas zebrań Zarząd jednostki OSP składa m.in. sprawozdanie z działalności przed członkami jednostki OSP, a następnie w drodze głosowania uzyskuje absolutorium. W ...

Skip to content