KM PSP Zamość – Uroczysta zbiórka z okazji przekazania zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

5 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 82 jednostek OSP z powiatów bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i zamojskiego 74 zestawów pilarza ...

Szkolenie OSPN

Szkolenie Naczelników OSP

W dniach 27- 30 listopada na terenie Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyło się szkolenie Naczelników OSP, którego celem jest przygotowanie dowódców do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej. Kurs ukończyło 18 członków OSP z ...

Zebranie sprawozdawcze

Rozpoczęły się zebrania OSP

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowujące działania jednostek w roku 2022. Podczas zebrań Zarząd jednostki OSP składa m.in. sprawozdanie z działalności przed członkami jednostki OSP, a następnie w drodze głosowania uzyskuje absolutorium. W ...

Skip to content