powołanie komendanta

Komunikat kadrowy

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski z dniem 24 listopada 2022 roku powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju bryg. Dariusza Gęborysa. Opracowanie: KW PSP w Lublinie

Skip to content